หลายคนฝันถึงอนาคตของแบรนด์ตัวเอง บางคนกำลังมองหาหนทางในการทำธุรกิจ และก็ยังมีอีกหลายคนมีความคิดแต่ก็ไม่กล้าลงมือทำ จะดีแค่ไหนหากวันนี้จะมีเพื่อนคู่คิดที่จะช่วยทำให้เรื่องธุรกิจที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวให้กลายเป็นเรื่องง่าย เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก 

วันนี้ BrandThink ขออาสาเป็นคลังความคิดทางธุรกิจ โดยใช้ Online Platform เป็นช่องทางหลัก ในการรวบรวมแนวคิด ประสบการณ์ แรงบันดาลใจจากผู้คนในหลากหลายแวดวง มาร่วมกันสร้างความคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจและสังคม และขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า

โดยเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน BT จะมีฟังก์ชั่นสําคัญที่สอดคล้องกัน 3 ประการ คือ INSPIRE  SHARING และ USABLE


1. INSPIRE : คิดและเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
เรามุ่งสร้างและนําเสนอเนื้อหารวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ การทําธุรกิจ การตลาด และการขาย โดยเนื้อหาที่เปิดกว้างในด้านมุมมอง เข้าใจง่าย และนําเสนออย่างแปลกใหม่น่าสนใจ ทั้งในรูปแบบของวิดีโอคลิป อินโฟกราฟิก บทความ ภาพ คําคม หรือข้อความที่ให้ความรู้และแรงบันดาลใจ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและเข้าใจอย่างแท้จริง 

นอกจากเรื่องราวหลากหลายแง่มุมทางธุรกิจ BT ยังเป็นแหล่งรวม Hero หรือบุคคลต้นแบบที่จะช่วยสร้างความคิด ให้คำแนะนำและร่วมค้นหาทางออกทางธุรกิจ ตามความรู้ตามสามารถที่แต่ละคนถนัด จากหลากหลายช่องทาง

          - กลุ่มพันธมิตร จากนิตยสาร BrandAge 
            บุคคลสำคัญในวงการธุรกิจ / ผู้บริหารระดับสูง 
            นักโฆษณาและประชาสัมพันธ์ / ที่ปรึกษา นักการตลาด / นักคิด นักเขียน  ฯลฯ

           - กลุ่มผู้มีความสามารถและมีอิทธิพลต่อการสร้างความคิดในสังคม
             เจ้าของธุรกิจ / นักพัฒนาสังคมและชุมชน / สถาปนิกและนักออกแบบ / สื่อมวลชน 
             ปราชญ์ชาวบ้าน / ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฯลฯ

           - กลุ่ม USER (บุคคลทั่วไป) 
             บุคคลทั่วไปที่สนใจและมองหาแนวคิดทางธุรกิจ
             ผู้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ กับ BrandThink พร้อมพัฒนาตนเองสู่การเป็น 1 ใน Hero 


2. SHARING : แชร์กันและกัน  
Online Community ชุมชนออนไลน์ที่เชื่อมโยงความรู้และมุมมองทางธุรกิจของทุกคนเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถติดตาม ส่งต่อ หรือแชร์กันและกันได้ หลากหลายรูปแบบ ทั้งคลิปวิดีโอและบทความทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์ที่สามารถต่อยอดได้อย่างไม่รู้จบ

รวมทั้งกิจกรรม Think Bowl ซึ่งเป็น Group Discussion รูปแบบใหม่ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ร่วมสัมนา กระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแบบ Online และ Offline ซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิด ร่วมกันหาทางออก เชื่อมต่อถึงกัน จนเกิดเป็น Community ที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและสังคม
 

3. USABLE : ความรู้ที่ใช้ได้จริง
บทสรุปแนวคิดการทำธุรกิจที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริง เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ โดยเน้นมิติที่สำคัญท้ัง 3 ด้าน คือ

               TREND  กระแสความนิยม ที่น่าจับตามองทางธุรกิจ
               IDEAS  ความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างทางเลือกใหม่ในการประกอบธุรกิจ
               OPPORTUNITY  การมองเห็นโอกาส เข้าถึงโอกาสและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ

ด้วยความเชื่อว่า “ความคิด” คือพลังและต้นทุนที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งมิติสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า วันนี้ BrandThink จึงพร้อมจะเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมทุกความรู้และเชื่อมโยงทุกความคิด ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีธุรกิจขนาดย่อมหรือใหญ่ระดับโลก เพียงแค่เริ่มต้นคิดและลงมือทำไปด้วยกันกับเรา ธุรกิจของคุณก็พร้อมจะก้าวไปข้างหน้า และเป็นหนึ่งพลังที่จะเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจและสังคมในระดับประเทศก้าวสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน