ข้อมูลที่คุณให้เรา
ข้อมูลของคุณที่อยู่กับเราถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและป้องกันการสูญหายพร้อมการเข้ารหัสทุกข้อมูลของคุณด้วยกลไกมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเข้าถึงหรือแสดงต่อสาธารณะ ยกเว้นเฉพาะข้อมูลส่วนที่คุณต้องการแบ่งปันหรือให้สิทธิ์อนุญาต ซึ่งอาจได้แต่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้พื้นฐานในหน้าโปรไฟล์ของคุณ รวมทั้งบทความ เนื้อหา สื่อมีเดีย ที่คุณได้ตั้งสถานะให้เผยแพร่

ข้อมูลที่เราได้จากการใช้บริการของคุณ
เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่คุณใช้ วิธีการใช้งานของคุณ รวมทั้งเข้าถึง ติดตาม และนำเสนอข้อมูลสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบทความ เนื้อหา สื่อมีเดียของคุณในนามบริการแบรนด์ธิงค์แพลตฟอร์ม โดยอ้างอิงตัวตนของคุณจากข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของบัญชีเฟสบุ๊คของคุณ (หากเข้าใช้งานด้วย Facebook) และ ที่อยู่อีเมลของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา