142 VIEWS
BrandThinkBiz

@brandthink(official)

UNICEF BASKET OF HOPE ระดมทุนเพื่อจัดซื้อของจำเป็น

January 03, 2019

ความเป็นมา

UNICEF Basket of Hope คือของขวัญทางเลือกใหม่ที่ท่านสามารถมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสทั่วโลก เพื่อช่วยชีวิตและเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น เมื่อท่านซื้อของขวัญ UNICEF Basket of Hope สิ่งของที่ท่านเลือก เช่น วัคซีน หรืออาหารจะถูกจัดส่งจากโกดังของยูนิเซฟในกรุงโคเปนเฮเกน ไปยังเด็กและครอบครัวผู้ยากไร้ทั่วโลก UNICEF Basket of Hope ประกอบไปด้วยของขวัญหลายชนิดที่จำเป็นต่อการอยู่รอดและพัฒนาการของเด็ก ๆ เพื่อมอบความช่วยเหลือและความหวังให้กับ เด็กที่มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง หรือได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ เมื่อท่านซื้อของขวัญ ท่านจะได้รับกระเป๋าผ้าที่มีถ้อยคำ ที่บ่งบอกสิ่งที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็ก ๆ ผ่านตะกร้าของขวัญประเภทต่าง ๆ

โครงการ UNICEF Basket of Hope 2018 ของขวัญปีใหม่ที่สร้างโอกาสและช่วยชีวิตเด็ก

ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้เป็นช่วงเวลาของการให้ที่คนส่วนใหญ่นิยมจัดหาของขวัญมอบให้กับเพื่อน ครอบครัว หรือคนรักจึงถือเป็นโอกาสดีที่จะเพิ่มช่องทางแห่งการให้ที่จะมีความหมายอันยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการให้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของ เด็กและครอบครัวที่กำลังเดือดร้อนให้ดีขึ้นได้ยูนิเซฟจึงจัดทำโครงการ UNICEF Basket of hope ของขวัญที่ช่วยเด็ก ๆ ให้มี โอกาสรอดชีวิต โดยจะจัดทำตะกร้าของขวัญ แบ่งเป็น 4 ประเภทของตะกร้าคือตะกร้ายาเม็ดทำใหน้ำสะอาด ตะกร้าวัคซีนป้องกันโรคหัด ตะกร้าอาหารบำบัดฉุกเฉิน และตะกร้าผ้าห่มอบอุ่น ในราคาตะกร้าละ 999 บาท เมื่อมีผู้บริจาคเงินซื้อตะกร้าของในตะกร้าจะถูกจัดส่งไปให้เด็กและครอบครัวที่กำลังต้องการความช่วยเหลือด่วนที่สุด ยูนิเซฟ ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะระดมทุนให้ได้อย่างน้อย 3,300 ตะกร้าและการบริจาคผ่านวิธีอื่น ๆ รวมเป็นเงินจำนวน 3,400,000 บาท โดยมีแผนการประชาสัมพันธ์โครงการระดมทุนฯ ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 ซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนจากเพจ BrandThink ในการร่วมเป็นกระบอกเสียงและร่วมรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวBrandThinkBiz

@brandthink(official)

ให้ความเห็นของคุณ

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ

ความคิดเห็น (0)

X