16 VIEWS

เศรษฐศาสตร์ของภาวะล้มละลายทางความรู้สึก

March 12, 2019

|| - เศรษฐศาสตร์ของภาวะล้มละลายทางความรู้สึก - ||
emotional bankruptcy for dummies

การสร้างความสัมพันธ์เหมือนกับการเปิดบัญชีร่วมแบบพิเศษ (#emotional #bank #account) ทุกครั้งที่เราสร้างความรู้สึกดีให้กันเปรียบเหมือนการ เติม/ลงทุน/ฝาก เข้าบัญชี (#deposit) เช่นเดียวกัน การทำให้ความรู้สึกของผู้ฝากร่วมกระทบกระเทือนเปรียบเหมือนการ ใช้จ่าย/ถอน จากบัญชี (#withdraw) สุดท้ายแล้วคุณภาพของความสัมพันธ์ตั้งแต่วันแรกถึงปัจจุบันจะสะท้อนออกมาด้วยยอดคงบัญชี (#balance)

ยอดคงบัญชีสูงย่อมให้ดอกผล ประสบการณ์การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ก็เช่นกัน แต่ถ้าหากเราฝากน้อยกว่าถอน ยอดและดอกผลย่อมถดถอย บ่อยครั้งที่สาเหตุมาจากคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ที่ไม่ดูแลใส่ใจบัญชีที่ร่วมกันเปิด หากปล่อยไว้ ก็จะเข้าใกล้จุดที่ยอดคงบัญชีติดลบ (#over #withdrawal) หรือ ดอกเบี้ยจากการฝาก (#interest) กลายเป็นดอกเบี้ยการกู้ (#mortgage) เพราะยอดคงบัญชีติดลบ (#overdraft) ความเสียหายเกิดแก่คู่บัญชี จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าใครได้ฝากไว้มากกว่ากัน บางคนฝากไว้พอประมาณในบางคนนำสิ่งที่มีอยู่ทั้งชีวิตเข้าไปอยู่ในบัญชี

#ภาวะล้มละลายทางความรู้สึก (#emotional_bankruptcy) หรือ #ภาวะล้มละลายทางอารมณ์ เป็นอีก #ความรุนแรงในชีวิตประจำวัน (#soft #violence) มีพลังมากพอซึ่งส่งผลต่อ สุขภาพจิต สุขภาพกาย สมรรถภาพในการใช้ชีวิตเสียหาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ไม่สามารถฟื้นฟูได้ง่าย และแม้ฟื้นฟูได้ ตะกอนความจำที่หลงอยู่จะกระตุ้นเราสร้างให้ภูมิคุ้มกันจนไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมกับใครได้อีก ดังนั้น ภาวะนี้มีผลกระทบในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม (คู่ฝากและผู้ใกล้ชิด) ไปจนถึงระดับสังคมในวงกว้าง

น่าจะเป็นเรื่องดีหากเรากดปุ่มหยุดกิจกรรมอันวุ่นวายในชีวิตประจำวัน และทบทวนในแต่ละบัญชีที่เปิดร่วม หากยอดคงบัญชีคงที่หรือลดลง ลองทบทวนธุรกรรมของตัวเอง ไม่มีปัญหาอะไรที่น้อยเกินไป มากเกินไป ช้าเกินไป เร็วเกินไป สายเกินไป ที่จะแก้ไขหากเราชื่อตรงจริงใจที่จะทำให้ปัญหานั้นดีขึ้นจริง อย่ารอจนถึงจุดที่ทำได้แค่ใช้ชีวิตอยู่กับความทรงจำในวันที่ยอดบัญชีสูงมีดอกผลงดงาม

"How do you know when it's over? Maybe when you feel more in love with your memories than the person standing in front of you."

เราจะรู้ว่ามันจบได้เมื่อไหร่? หากเรารักและหวงแหนความทรงจำมากกว่าคนที่ยืนตรงหน้า นั่นแหละ...เวลานั้นได้มาถึงแล้ว

#มิตรภาพก็เช่นกัน #ความรักก็เช่นกัน #ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบก็เช่นกัน #ยินดีที่ได้รู้จัก #จารย์หมี #หมีบอก

#relationship #psychology #sanity #pleasedtomeetyou #mheeblog #4getbutnot4give

ให้ความเห็นของคุณ

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ

ความคิดเห็น (0)

X