34 VIEWS

เรียนรู้พร้อมพัฒนาไปกับ 4 กิจกรรมเสริมทักษะเด็ก

April 29, 2019

การเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ของเด็กนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อกับคุณแม่มองเข้าไม่ได้เด็ดขาด เพราะเด็กเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็น การได้ยิน การมองเห็น การได้กลิ่น การลิ้มรส รวมไปถึงการสัมผัส ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการพัฒนาของเด็กเป็นอย่างมากในอนาคต หากลูกของคุณได้ทำกิจกรรมเสริมทักษะเด็กอยู่เป็นประจำจะช่วยให้พวกเขานั้นมีการพัฒนาที่ดีและเร็วขึ้น วันนี้เราจะมาแนะนำ 4 กิจกรรมเสริมทักษะเด็กว่ามีอะไรบ้าง มาดูกันเลย
การอ่านและจดจำ
การอ่านและจดจำนั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมทักษะเด็กที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้เด็กนั้นมีการพัฒนาทักษะในด้านภาษา จินตนาการ และรู้จักสิ่งต่างๆ มากขึ้น โดยการที่คุณพ่อและคุณแม่ อ่านหนังสือและเล่าเรื่องผ่านรูปภาพให้เด็กฟังประจำ เป็นการกระตุ้นให้ทักษะการเรียนรู้ของเด็กพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญพวกเขาจะจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น
 
การจินตนาการและรู้จักคิดสร้างสรรค์
เป็นกิจกรรมเสริมทักษะเด็กที่จะช่วยต่อยอดและพัฒนาในหลายๆ ด้านได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้พวกเขาลงมือทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ ประดิษฐ์ของเล่น ฟังเพลง เล่นดนตรี และทำอาหาร ซึ่งกิจกรรมเสริมทักษะเด็กเหล่านี้จะทำให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่สิ้นสุดพร้อมกับคิดสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญยังเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้อีกด้วย

การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น
การที่ให้ลูกๆ ของคุณนั้นออกไปเล่นหรือร่วมทำกับกิจกรรมกับเด็กคนอื่น เป็นการฝึกให้เขามีทักษะในเรื่องของการแบ่งปัน ความสามัคคี การทำงานเป็นกลุ่มและการสื่อสาร อีกทั้งยังทำให้กล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นทักษะอีกหนึ่งด้านที่จะทำให้อยู่รวมสังคมและรู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในอนาคต

การเข้าถึงและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ
กิจกรรมเสริมทักษะเด็กในข้อนี้ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในโลกปัจจุบันที่เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งในด้านดีและไม่ดีได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงสื่อต่างๆ ก็ยังเข้าหาเด็กได้ง่ายเช่นกัน เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนพร้อมฝึกฝนอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจน บางครั้งลองให้เขาตัดสินใจจากสิ่งที่ได้รับตัวเองว่าดีหรือไม่และคอยดูอยู่ห่างๆ เพื่อให้เขารู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆ

4 กิจกรรมเสริมทักษะเด็กที่เราได้แนะนำไปนั้น เป็นเพียงพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาให้เด็กมีทักษะในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมดไปต่อยอดอนาคตได้อีกด้วยDigitalKnowledge

@digitalknowledge

ให้ความเห็นของคุณ

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ

ความคิดเห็น (0)

X